STRAVOVÁNÍ

Jídelní lístek je zde

Číslo účtu pro platbu stravného, školného a kulturního fondu je 19-390833349/0800.

Vždy uvádějte variabilní symbol dítěte.


Od 1. 1. 2018 je v platnosti nová stravovací norma pro děti, které dosáhnou v daném školním roce 7 let. Stanovuje stravné takto: přesnídávka 10,-  oběd 26,-  svačina 10,-
→ celodenní stravné = 46,-


   1. třída BROUČCI: platby – VS

   2. třída KOŤATA: platby – VS

   3. třída MOTÝLCI: platby – VS

4. třída ŠTĚŇATA: platby – VS

5. třída ŽABKY: platby – VS